PORTAIL WALLONIE.BE  |  PORTAIL DE L'AGRICULTURE  |  PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  |  FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

OPENBAAR ONDERZOEK - ONTWERP-ACTIEPROGRAMMA'S VOOR DE RIVIEREN VIA EEN GEÏNTEGREERDE EN SECTORALE AANPAK (DE ZOGEHETEN PARIS 2022-2027)

 

OPENBAAR ONDERZOEK

ONTWERP-ACTIEPROGRAMMA'S VOOR DE RIVIEREN VIA EEN GEÏNTEGREERDE EN SECTORALE AANPAK (DE ZOGEHETEN PARIS 2022-2027)

Directie niet-bevaarbare waterlopen


VAN 15 SEPTEMBER 2022 TOT 31 OKTOBER 2022

 

 

De PARIS zijn actieprogramma's die voor elk deelstroomgebied van Wallonië zijn vastgesteld. Zij bepalen voor elke sector van een waterloop de prioritaire aandachtspunten (overstromingen, biodiversiteit, economie, sociaal-cultureel) en de beheersdoelstellingen. Deze plannen maken het mogelijk de acties die met betrekking tot onze rivieren moeten worden uitgevoerd, te plannen en op te volgen, in overeenstemming met de doelstellingen van de stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's) en de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP's).

 

GEEF ONS UW MENING OVER DIT PROGRAMMA!

 

Contactgegevens

* Naam

* Voornaam

* E-mailadres

Adres : Straat + nr

* Adres : Postcode

* Adres : Gemeente
Kies een van de volgende antwoorden

Identificatie organisatie/entiteit

* In welke hoedanigheid neemt u deel aan dit onderzoek?
Kies een van de volgende antwoorden

Opmerking

* Wallonië kent 14 ontwerp-actieprogramma's voor de rivieren via een geïntegreerde en sectorale aanpak voor de periode 2022-2027. Op welk(e) actieprogramma('s) heeft uw opmerking betrekking?
Selecteer de toepasselijke opties
* Mijn opmerking heeft betrekking op:
Selecteer de toepasselijke opties
Hoofdstuknummer

Paginanr.

In dit veld kunnen alleen cijfers worden ingevoerd

* Uw opmerking:
* Hebt u nog aanvullende opmerkingen?

Opmerking

Opmerking

Opmerking

Opmerking

    PORTAIL WALLONIE.BE  |  PORTAIL DE L'AGRICULTURE  |  PORTAIL DE L'ENVIRONNEMENT  |  FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES